line decor

 
 
 
 
 









 

 

Informatie over de vereniging

De vereniging Historische Kring Huizen stelt zich onder meer ten doel het bevorderen en verbreiden van de kennis over de cultuur, dialect, folklore, geschiedenis en klederdracht van de gemeente Huizen.
Zij tracht dit doel te bereiken door middel van de daarvoor ingestelde werkgroepen, door steun te geven aan historisch onderzoek en het uitgeven van publicaties. Verder door het organiseren van bijeenkomsten, excursies, lezingen, presentaties en tentoonstellingen. Ook ijvert zij voor het behoud van de cultuurhistorische en karakteristieke waarden van de gemeente Huizen.

Bestuur

Voorzitter: A.E.J. Doyer
Sterreboslaan 11, 1272 PA Huizen
tel. 035 6951017 / 06 51789236
e-mail: voorzitter@historischekringhuizen.nl

Vice voorzitter

vacant


Secretaris:

mw. P. Kriek - Kruijmer
Schaepmanlaan 4 1272 GJ Huizen
tel; 035-6947598
e-mail: secretaris@historischekringhuizen.nl


Penningmeester:

R. Verboon
De Haar 4
1273 CV Huizen
tel. 035 5265898

email: penningmeester@historischekringhuizen.nl

Lid:
K. Schipper
Grenspad 58, 1271 XR, Huizen
tel. 035 5260066
e-mail: Klaas.Schipper@WXS.nl

Redactie de Ratel: e-mail: ratel@historischekringhuizen.nl

Lidmaatschap

De bijdrage per jaar is minimaal € 17,50 per persoon of € 20,00 per gezin of voor een organisatie. Voor leden woonachtig in het buitenland geldt een toeslag.
Het lidmaatschap gaat in per 1 januari. De reeds verschenen nummers van de Ratel van de lopende jaargang worden toegezonden. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden
per e-mail: secretaris@historischekringhuizen.nl

Archief
Achterbaan 82 ('t Schoutenhuis), 1271 TZ Huizen.
Geopend op maandag van 9.15 uur tot 14.00 uur (toegang via zijingang).

Bankrelatie
Rabobank nummer NL50 RABO 0329 9603 69

De Historische Kring Huizen is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan onze vereniging aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Fiscaalnummer / RSIN: 8166.01.082

Kamer van Koophandel Hilversum 40517042


Jaarverslag / financieelverslag
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014 financieel verslag 2014
Jaarverslag 2015 financieel verslag 2015
Jaarverslag 2016 financieel verslag 2016
Jaarverslag 2017 financieel verslag 2017
Jaarverslag 2018 financieel verslag 2018
Jaarverslag 2019 financieel verslag 2019

Jaarverslag 2020 financieel verslag 2020

Contact
Algemeen: info@historischekringhuizen.nl

Webmaster: J.C. Rebel, tel. 035 5260580
e-mail:
webmaster@historischekringhuizen.nl