line decor
 
 
 
 
 


Historische Kring Huizen
Elleboogstraat 19, 1271 RG
Huizen
tel.06 51 29 24 23
info@historischekringhuizen.nl
 

Bevrijdings uitgave Huizer Courant
In de periode van 28 april - 2 mei verschijnt een remake van de oorspronkelijke 5 mei 1945 Huizer Bevrijdingscourant met veel thema's over 75 jaar vrijheid. Deze bizondere Huizer Courant uitgave wordt door (heel) Huizen verspreid.

Het eerste exemplaar van de speciale Bevrijdingskrant met het thema 75-jaar Vrijheid is overhandigd aan wethouder Marlous Verbeek en aan Bert Bout van Drukkerij Bout door voorzitter Ewoud Doyer en eindredacteur Janine van der Hulst-Veerman. De vrijwilligers van de Historische Kring Huizen werkten, in samenwerking met Drukkerij Bout, in de afgelopen periode aan deze speciale krant met als thema 75-jaar Vrijheid. De krant is gepubliceerd in de opmaak van de Huizer Courant zoals die op 5 mei 1945 verscheen en door grootvader Jan Bout werd uitgegeven. Deze speciale uitgave wordt huis-aan-huis in Huizen verspreid. Boeiende artikelen, verhalen, gedichten en foto’s over de Tweede Wereldoorlog, de Bevrijding in Huizen en het thema ‘75-jaar Vrijheid’ zijn in deze bijzondere uitgave opgenomen. Al met al is het, dankzij de adverteerders, sponsor, Drukkerij Bout, de Gemeente Huizen en de bijdragers, een mooi bewaarexemplaar geworden.

AtelierRoute dit jaar digitaal
AtelierRoutekunstenaars in Huizen herdenken en vieren 75 JAAR VRIJHEID
met een speciale expositie. Elke kunstenaar laat in zijn eigen vorm zien hoe belangrijk vrijheid is, hoe die vrijheid wordt ervaren en tot uitdrukking komt.
Al die werken zouden in april en mei worden geëxposeerd in de bibliotheek.
Dat is nu niet mogelijk.
Daarom is er een ONLINE tentoonstelling ingericht op de website van de AtelierRoute Huizen. Op de Facebookpagina wordt elke dag een nieuw werk geplaatst.
Mogelijk dat later dit jaar al deze kunstwerken alsnog in de bibliotheek geëxposeerd kunnen worden..


Bestuursmededeling
Het, door de regering, aangescherpte landelijke beleid omtrent de verspreiding van het corona-virus, noopt het bestuur van de Historische Kring Huizen tot het nemen van maatregelen voor de duur van dit aangescherpte overheidsbeleid. Zo zijn al verschillende activiteiten afgelast en ook de fietstocht van 6 juni gaat niet door.
Voor 5 september staat een dagtocht gepland naar Utrecht. Nog onzeker is of deze tocht doorgaat.
Nadere informatie zal op de website en op de facebookpagina vermeld worden.

Het archief van de HKH zal de komende periode niet meer toegankelijk zijn voor het publiek. Indien U informatie wenst, kunt U een email sturen naar info@historischekringhuizen.nl . Wij zullen trachten U, zo goed als mogelijk onder de huidige omstandigheden, van dienst te zijn.
Zodra er wijzigingen in het overheidsbeleid m.b.t. de huidige corona-crisis komen, die de Historische Kring Huizen raken, plaatsen wij hier mededelingen over.Houdt ook onze Facebookpagina www.facebook.com/historischekringhuizen.nl in de gaten.

Uitbreiding subsidieregeling historisch onderzoek 
De subsidieregeling voor de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in Huizen die historisch onderzoek willen gaan doen is gewijzigd. Het was al mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de kosten van het inwinnen van informatie, reis-, kopieer- en portokosten. Nu kan de onderzoeker ook een deel van de drukkosten vergoed krijgen als het resultaat van het onderzoek in drukvorm (bijv. een boek) verschijnt en wordt verspreid. Hieronder vallen de kosten voor opmaak, drukken, digitalisering en publiceren, tot een maximum van 1500 euro. De subsidieregeling is te raadplegen op de site van de gemeente, zoek op ‘historisch onderzoek’. Een subsidieverzoek kan ingediend worden bij het Huizer Museum of de Historische Kring in Huizen, zij beoordelen de aanvragen en beheren het fonds. 
De voorwaarden voor de regeling zijn hier te vinden.

  Activiteiten Agenda 2020
Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud in afwachting van het overheidsbeleid .
6 juni Fietstocht ‘Villawijken en landhuizen’
verzamelien om 13.30 uur bij Theehuis Bos en Hei.
Opgeven bij info@historischekringhuizen.nl of tel. 035 5260580
Deze fietstocht is uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

3 september

thema avond
aanvang 20.00 uur in zalencentrum 't Visnet

26 september
Historische fietstocht Oostermeent
verzamelen om 10.30u bij de Bibliotheek
Opgeven bij info@historischekringhuizen.nl of tel. 035 5260580
 

 

 


De historische kring is ook op facebook te vinden met onder meer Bessie Waimpie en Harpie die wekelijks in het Huizer dialect in de Huizer Courant hun belevenissen delen.
______________________Alles over de varende monumenten van ons dorp is te vinden op
huizer-botters.nl


_____________________


Huizer Museum
'Het Schoutenhuis'
___________________

Optredens van de Klederdrachtgroep________

Voor informatie:
S. Scholtz-Bunschoten
tel 035-5241594
e-mail:
klederdrachtgroephuizen