line decor

 
 
 
 
 
 

Het dialect van Huizen                                                  
                                                                                                 
Het Huizer dialect heeft het niet aan belangstelling van de kant van de dialectologie ontbroken. In het weekblad De Denker van 3 december 1764 verscheen een brief in Goois dialect. Professor Heeroma die deze brief in 1937 analyseerde kwam tot de voorzichtige conclusie dat het gehanteerde dialect wel dat van Huizen zou kunnen zijn. In 1874 verscheen in het boek Algemeen Nederduitsch en Friesch Dalectocon  van Johann Winkler een vertaling van de parabel van de verloren zoon in het dialect van Huizen. Winkler beschouwt het dialect als iets bijzonders in het Gooi: “De tongval van ’t Gooiland in ’t algemeen, maar bijzonder die van Huizen, is in vele opzichten het naast aan den merkwaardigen tongval van Urk verwant. De Huizers zijn dan ook waarschijnlijk afstammelingen van de oude bewoners van de oevers van het Fliemeer en van ’t eiland Flevo, evenals de Schokkers en Urkers, Flielanders en Enkhuizers”. Wat hier ook van moge zijn, verbanden zijn er gelegd, ook door de al genoemde professor Heeroma met het dialect van het oude Emmeloord op Schokland en het vermoeden bestaat dat na de reformatie Katholieke Huizers daarheen getrokken zijn of geregeld  kerkten in het katholiek gebleven Emmeloord.*

Woordenboek
In oktober 2015 is het verzamelwerk van de Huizer Dialect Werkgroep vastgelegd in een 'Woordenboek Huizer Dialect'.
De werkgroep is ontstaan omdat in de jaren 70’ de mening post vatte dat het zo jammer was dat het oude dorpsdialect, dat gedoemd scheen te verdwijnen, bijna niet in schrift en druk was vastgelegd. Ondertussen is veel werk verzet in de uitgave van een aantal boeken in het Huizer dialect, en ook is de klank vastgelegd  op een grammofoonplaatje en later uitgegeven als CD bij de uitgave van het boek ‘Waarde Nicht Lieve Meutjen’(zie de pagina uitgaven). Gaandeweg ontstond de wens om een Woordenboek samen te stellen.
Het Woordenboek is de neerslag van 45 jaar verzamelwerk van de Huizer Dialect Werkgroep  die sinds 2002 een onderdeel is van de Historische Kring.


Het boek bevat naast bijna 3000 dialectwoorden, die worden verduidelijkt met veel boeiende voorbeeldzinnetjes, ook de klankleer, vormleer en zinsbouw van het Huizers. Bovendien zijn oude en jongere dialectteksten lezen en op de bijbehorende cd te beluisteren.
Het geheel wordt omlijst met veel historische foto’s.

Om een indruk te krijgen van de inhoud kunt u hier een bladzijde van het Woordenboek bekijken.

Huizer dorpslied
Op de jubileumavond van 8 november 2019 is uit een aantal inzendingen een Huizer dorpslied gekozen. Het lied is te zingen op de wijs van "Ik hou van Holland" en de tekst is hier te vinden.

Teksten en geluidsopnamen
Enkele geluidsopnamen zoals die op de CD bij het Woordenboek zijn opgenomen kunt u ook op deze website beluisteren.
De fragmenten bevatten achtereenvolgens:
- De spelling uitgelegd door Jan Rebel
- ‘De scheerwinkel’ uitgesproken door Jan Rebel
- ‘De haeringtijd’ een gedicht gemaakt en uitgesproken door Henk Rebel
- ‘Mot Kursaauwud op rais’ een verhaal van Henk Rebel, voorgelezen door de auteur
- Huizer rijmpje, zoals hierboven is weergegeven, gemaakt en uitgesproken door Henk Rebel

De geluidsfragmenten zijn te beluisteren door op de luidspreker te klikken.

En lees mee met de geschreven tekst.


Meerdere teksten in het Huizer dialect zijn te vinden in de verhalen van "De winkeltjies van ’t ouwe darp"

Een kerstverhaal : "Et si l'on parlait d'un certain Riton" van Dominique Marchand is ook in ’t Huizers vertaald.