line decor

 
 
 
 
 
 

"Archeologie vanuit de lucht ".                                                   
                                                                                                 
Op de ledenavond van dinsdag 4 maart 2008 gaf mw. dr. Willy H. Metz,  medewerker van het Amsterdams archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam, een uiteenzetting over de archeologie van Het Gooi en het belang van luchtfoto’s bij archeologisch onderzoek.
Grafheuvel in BikbergerbosMw. Metz begon met te vertellen dat ook in Huizen een wettelijk beschermde grafheuvel te vinden is. Het is er weliswaar slechts één, deze bevind zich in het Bikbergerbos en dateert uit de bronstijd. Maar de meeste grafheuvels in het Gooi zijn te vinden op de Wester- en Zuiderheide. Op de Westerheide zijn veertien grafheuvels gevonden en op de Zuiderheide bevinden zich er tien. Ook liggen er urnenvelden, maar die zijn in het landschap moeilijker te vinden. In het midden van de 19e eeuw zijn de grafheuvels voor het eerst onderzocht. Omdat de grafheuvels na het onderzoek in de oorspronkelijke toestand zijn hersteld, zijn zij nog steeds te zien in het landschap, maar de voorwerpen die zich er in bevonden zijn alle verwijderd. In haar uitzetting laat mw. Metz zien hoe archeologen te werk gaan. Zo toont ze het silhouet van een lijk, dat wil zeggen de verkleuring van het oorspronkelijke lichaam, het enige dat is overgebleven, gevonden in een grafheuvel. Dat is alleen te ontdekken door uiterst voorzichtig te graven.
Een minder bekende methode die de laatste tijd succesvol toegepast wordt, is de luchtfotografie.
Vanuit de lucht zijn in het landschap patronen te ontdekken die de toestand uit het verre verleden weergeven. Zo legt mw. Metz uit dat een gewas op de akker onder droge weersomstandigheden bijzondere patronen uit het verleden prijs geeft. Het gewas dat b.v. op een oude greppel groeit Grafheuvelslootblijft langer groen dan het overige dat eerder geel wordt. Vanuit de lucht zijn dan o.a. verdwenen grafheuvels, greppels en plaatsen waar palen hebben gestaan van nederzettingen en verkavelingssystemen te herkennen. Groeit een gewas op een oude muur die onder de grond ligt, dan zal dat eerder verdrogen dan het overige op de akker. Dan kan je oude gebouwen als b.v. een Romeinse villa of boerderij herkennen.

Uitgebreid onderzoek heeft mw. Metz gedaan in West Friesland. Daar zijn oude waterlopen te herkennen door het zgn. differentieel inklinken van de bodem. Op de hogere zandige ruggen hebben de mensen in de midden- en late bronstijd gewoond. Zelfs na de ruilverkaveling van dit gebied zijn nog de plaatsen terug te vinden van boerderijen, grafheuvels en graanopslagplaatsen.

Terug
7 bergjes op westerheide7 bergjes op Westerheide