line decor
 
 
 
 
 
 

Werkgroepen


Werkgroep Archief

Draagt zorg voor het inzichtelijk houden van het archief van de Historische Kring. De archiefruimte in het Schoutenhuis is op afspraak toegankelijk.
Contactadres:
Vacant

Werkgroep Beeld en Geluid
Zorgt voor het vastleggen van bebouwing die op het punt staat te verdwijnen.
Contactadres: C. Sijl, tel. 035-5252873


Werkgroep Dialect
Heeft als taak het vastleggen in schrift van het Huizer dialect in de door de wetenschap voorgeschreven schrijfwijze.
Contactadres: K. Schipper, tel. 035 5260066

Werkgroep Genealogie
Doet onderzoek naar stambomen van vooral Huizer geslachtsnamen
Contactadres: Mevr. S. Scholtz-Bunschoten, tel. 035-5241594


Werkgroep Handel en Industrie
Inventariseert de beroepen die vooral in Huizen een grote rol hebben gespeeld.
Contactadres: Vacant


Werkgroep Klederdracht
Houdt de Huizer klederdracht levend, door presentaties van de Klederdrachtgroep op daarvoor geëigende plaatsen door het hele land.
Contactadres: Mevr. S. Scholtz-Bunschoten, tel 035-5241594

e-mail: klederdrachtgroephuizen@xs4all.nl