Back to Top

Vereniging

Onze missie:

Huizers laten genieten van de rijke geschiedenis van Huizen. Dat doen we door erfgoed van Huizers voor huidige en toekomstige generaties te behouden en toegankelijk te maken. Vooral met betrekking tot het dagelijks leven in Huizen door de eeuwen heen.

Onze visie:

Huizer cultureel erfgoed is het waard om te behouden omdat het huidige en toekomstige generaties een beeld geeft van het verleden. Het draagt bij aan de verbinding binnen onze gemeenschap.

Onze doelstellingen:

De HKH is de schatkamer van de geschiedenis van Huizen.

Wij doen onderzoek naar historische bronnen, behouden deze voor toekomstige generaties en inspireren met het rijke en unieke verleden van Huizen. 

Beleidsplan 2023 - 2026

Statuten van de Historische Kring Huizen

Algemene ledenvergadering: 

De HKH houdt jaarlijks de algemene ledenvergadering, in principe in maart, zie Overzicht activiteiten.

Notulen ALV 17 april 2024: Notulen ALV 17 april 2024

Notulen ALV 14 maart 2024: Notulen ALV 14 maart 2024

Notulen ALV 2023: Notulen ALV 2023 definitief

Privacy verklaring

Documenten voor leden (bereikbaar als u bent ingelogd):

Huishoudelijk reglement (vastgesteld 4 juli 2024)